Styrelsen

Ordförande – Andrew Henry
Vice Ordförande – Lars-Göran “Lalle” Nilsson
Kassör – Emelia “Emma” Schildt
Sekraterare – Emil Andersson
Ledamot – Tony Gottschalk