Schema

Vårterminen 2023

Terminsstart är tisdagen den 10 januari

Barn, 9-14 år

Tisdagar, klockan 18:00-19:00

Lördagar, klockan 10:00-11:00

Vuxna, 14 år och uppåt

Tisdagar, klockan 19:00-20:00

Lördagar, klockan 11:00-12:00

Avgifter

Barn – 600kr per termin

Vuxna – 1.000kr per termin

Stödmedlem – 300kr per år