Month: July 2022

  • Medlemskap & lokal

    Vi har blivit antagen i Svenska Ju-jutsuförbundet (SJJF) och har ansökt till Svenska Budo & Kampportsförbundet via RF, och hoppas kunna få besked om det snart. Lokal frågan är fortfarande aktuellt, och har ni tips så tvekar inte att höra av dig!